Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Főbb teendők a rendszerváltás és a felemelkedés érdekében Magyarországon

 
 

-         Nemzetközi szerződések felülvizsgálása, az ország érdekeivel nem egyezők haladéktalan megszüntetése.

 

-         Az Európa Unióból való kilépés, de bizonyos területeken az együttműködés fenntartása –bűnüldözés, egészségügy, tudományos kutatómunka, szakképzések, vámmentesség a Magyarországon nem termelt, előállított termékekre, és viszont.

 
 

-         Adórendszer váltás.

1)      általános egykulcsos, egyszerűsített, maximum 30%-os jövedelemadó bevezetése. Minden dolgozó önadózóvá válása, minden külföldi vállalkozást összbevételében érintő jövedelemadó fizetésére kötelezés.

2)      ÁFA rendszer felszámolása –spekulációs lehetőségek, bürokrácia csökkentése.

3)      Önkormányzati adó bevezetése .- helyi fejlesztések, helyi pénzekből. – havonta fizetendő fix összeg, amely a lakhely bejelentés szerinti önkormányzathoz kerül.

4)      Három százalékos civil adó, amely az összjövedelem három százalékát teszi ki, és az adózó rendelkezik, hogy melyik szervhez, egyházhoz, projecthez juttatja.

5)      Jövedéki adó, kizárólag a szeszes italokra és a dohányárukra.

6)      Összes jelenlegi egyéb adónem megszüntetése.

 

-         Jogi rendszer változtatása.

1)      Az 1949/XX megszüntetése, a Szent Korona értékrend alapján létrejött új Alkotmány nemzetgyűlés általi elfogadása.

2)      Az új Alkotmány szerint az új Alaptörvény létrehozása.

3)      Az új Alkotmány és Alaptörvény szerint a jogrendszer megváltoztatása, egyértelműsítése, egyszerűsítése (BTK,PTK, választási törvények, stb…).

 

-         Államigazgatás megváltoztatása.

1)      Alsó-, Felsőház létrehozása, képviselőkörzetek összevonása, és számának csökkentése, képviselők létszámának csökkentése.

2)      Összevonással, központosítással az államigazgatási szervek, hivatalok számának csökkentése, modernizálással, a bürokrácia csökkentésével, a fölösleges szabályzatok törlésével az államigazgatásban dolgozók létszámának csökkentése.

3)      Államigazgatásban, állami vállalatoknál dolgozók fizetésének maximalizálása (brtó. max.: 1 M. Ft/hó)

4)      Állami funkciók konkrét meghatározásával megszüntetni a fölösleges, vagy a magánszférába helyezhető tevékenységeket. Alapfunkciók: közegészségügy, közoktatás, tudományos fejlesztés, kutatás fenntartása, honvédelem, tűzoltóság és katasztrófavédelem, rendvédelem, titkosszolgálatok és államvédelmi szerv fenntartása, igazságszolgáltatás, büntetés végrehajtás, állami hirközlő szerv működtetése, Magyar Nemzeti Bank működtetése, országút hálózat –főbb autóutak, autópályák, számozott utak- és vasúthálózat fenntartása, bővítése, korszerűsítése, országos közúti tömegközlekedés fenntartása –buszhálózat-, Ferihegyi repülőtér üzemeltetése, fejlesztése, nyugdíjrendszer működtetése, államigazgatás fenntartása, országgyűlés működtetése.

 

-         Pénzügyi lépések.

1)      A Magyar Nemzeti Bank függetlenné tétele a nemzetközi pénzügyi körök befolyása alól. – a Nemzeti Bank legyen az állam által számon kérhető, irányítható, és legyen féléves és éves beszámolási kötelezettsége.

2)      Az új Forint kibocsátása, amit teljes mértékben a magyar Állam ellenőriz.

3)      A privatizált stratégiailag fontos épületek, köztulajdonok az értük fizetett áron történő visszavétele. A privatizálás felülvizsgálata, a gyanús esetekben büntetőeljárás indítása, valamint a tulajdon állami lefoglalása.

4)      Adósságállomány felülvizsgálata, a kifizetett összegek szerinti egyeztetés, az uzsora jellegű hitelek visszafizetésének beszüntetése, a bizonyíthatóan hűtlen kezelés miatt elherdált hitelek, a felvevő kormányzati tagok, pénzügyi „szakemberek”, állami tisztségviselők vagyonából történő visszafizetése.

5)      Magyar milliárdosok vagyonosodási vizsgálata 1988-tól. A hitelesen nem igazolt vagyonszerzés esetén a teljes családi vagyon állami elkobzása.

 

-         Média szabályozás.

1)      Az országos terjesztésű média megszüntetése, e privilégium csak az állami média szerepkörébe tartozhat.

2)      A különböző médiumok működését csak az újonnan kiadott működési engedély ellenében lehessen fenntartani. A működési engedélyek kiadása csak a médium utóbbi 4 évben végzett munkája, hitelesség vizsgálata után történhessen. –közvélemény kutatás figyelembe vételével működő média bizottság döntése alapján.

3)      A médiában dolgozók csak az új médiaszakember igazolvánnyal végezhessenek munkát bármely médiumnál. Az igazolvány kiadása szintén a médiabizottság döntése alapján történjen.

4)      Új média törvény - éves hitelességvizsgálat és közvélemény felmérés kötelezővé tétele.

5)      Új reklámtörvény – reklám megjelenés korlátozása, pénzügyi hirdetések megtiltása, hivatalos termék minőség feltüntetésének kötelezése.

 

-         Munkajogi törvények megváltoztatása, egyértelműsítése.

1)      Minimálbér szigorú meghatározása, részmunkaidős foglalkoztatás megszüntetése.

2)      A vasárnap és a munkaszüneti napok szigorú munkaszüneti nappá nyilvánítása –kivétel az egészségügy, a honvédelem, a rendvédelem, a tűzoltóság és katasztrófavédelem, az áram, víz, csatorna, gázszolgáltatás, a média és hírközlés, a vendéglátás, és a tömegközlekedés, de ezek is csak a legszükségesebb és legminimálisabb mértékben, valamint kiemelt fizetés ellenében.

 

-         Számonkérés és a bűnösök feletti büntetés végrehajtás az előző ciklusok politikai, közéleti, média, pénzügyi területen tevékenykedő elkövetőivel szemben – ehhez javasolt a népi ülnökökkel működő esküdtszékkel rendelkező bíróság felállítása.

 

-         Bírói rendszer, igazságszolgáltatás megváltoztatása.

1)      Bíró csak a minimum 15 éves joggyakorlatot szerzett szakember lehessen.

2)      A bíróságok függetlensége érdekében az Alaptörvényben meghatározott mértékű fenntartási pénzügyi kereten túl más finanszírozásra ne legyen lehetőség. A bíróságok maguk dönthessenek alkalmazottaikról, akiknek állása az ellenük benyújtott jogos panaszok számától függjön.

3)      Az ügyek tárgyalásának és az ítélet hirdetések határidejének megszabása – egy ügy tárgyalása a vizsgálat lezárását követően 3 hónapon belül kezdődjön meg, a tárgyalás pedig maximálisan szintén 3 hónapig tarthasson.

4)      A másodfok megszüntetése.

5)      A börtönbüntetéssel is sújtható bűnügyekben 5 fős esküdtszék alkalmazása legyen kötelező, ahol az esküdtek hoznak döntést a bűnösséggel kapcsolatban.

6)      Büntetést nem kiszabó, békéltető tárgyalást lehessen tartani a polgári peres és a szabálysértési ügyekben.

7)      A bűncselekményeknek ne legyen elévülésük.

 

-         Bűnüldözés, és büntetés végrehajtás változtatása.

1)      A rendvédelmi szervek függetlensége érdekében az Alaptörvényben meghatározott mértékű fenntartási pénzügyi kereten túl más finanszírozásra ne legyen lehetőség. A rendvédelmi szervek maguk dönthessenek alkalmazottaikról, akiknek állása az ellenük benyújtott jogos panaszok számától függjön.

2)      A 2006-os oszlatásokon, és az oszlatás kiszolgálásában résztvevők kizárása a rendvédelmi szervezetekből. Ellenük számonkérés és büntetés végrehajtás foganatosítása. Saját magánvagyonukból jóvátétel fizetési kötelezettség.

3)      A rendőrök esetében alkalmazási feltétel legyen az érettségi, a jó helyismeret, és minimum 1 nyelv középfokú ismerete.

4)      Szolgálati körzetváltó rendszer bevezetése – 4 évente újabb körzetbe legyenek helyezve a rendőrök, ezzel megakadályozva a korrumpálódásukat.

5)      A büntetés végrehajtás szigorítása – a feltételes szabadlábra helyezés megszüntetése, az elítélt jogfosztása, és közmunkára kötelezése.

 

-         Honvédelem.

1)      Magyar katona csak a történelmi Magyarország határain belül teljesíthessen szolgálatot.

2)      Sorkatonai szolgálat bevezetése – minden 21 évét betöltött magyar férfi kötelező, 3 hónapos honvédelmi és katasztrófavédelmi kiképzésben részesüljön, amiért havi zsoldot kapjon, és e kiképzés 50 éves koráig minden 5. évben megismétlődjön.

3)      A honvédség az Alaptörvényben meghatározott módon kapjon működéséhez szükséges finanszírozást, valamint a civil adóból az állampolgárok is támogathassák. 

 
 
Fáber Károly