Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Általánosan A Civil Képviseletről

 

A civil társadalom számára politikailag a legkívánatosabb a pártok, és egyéb érdekszervezetek nélkül mûködõ országgyûlés, vagyis a civil felügyelet alatt ülésezõ parlamenti képviselet.                                        

 A civil képviselõ közszolgálóként tevékenykedik, kizárólag az ország, a választói érdekeit szolgálva, mivel az õ ellenõrzésük alatt áll, és általuk visszahívható, azaz lényegében egy társadalmi alkalmazottnak tekinthetõ. E jogviszony létrehozása érdekében úgynevezett társadalmi szerzõdést köt választóival (lsd.: alább!).  A társadalmi szerződés azonban csak akkor kötelező erejű, ha a benne foglalt szankciók végrehajthatóak.  Ennek érdekében a képviselőjelölt tanúkkal igazoltan előre megírja lemondását, amelyet egy ügyvédnél letétbe helyeznek azzal az utasítással, hogy az ügyvéd azonnal elküldi az országgyűlés számára a lemondást, amint a visszahíváshoz szükséges mennyiségű aláírás összegyűlt.        

 A civil képviselõ elutasítja a társadalmat megosztó különbözõ elméleteket, fogalmakat, úgy mint a bal- és jobboldaliságot, a különbözõ izmusokhoz tartozást, vagy bármely olyan tömörítõ jellegû szervezõdést, amely korlátozza a társadalom érdekében végzendõ, szabad csak az országos és a választókörzeti érdekeket figyelembe vevõ döntési lehetőséget biztosító munkája végzésében.   
 

 Civil képviselõnek bármely szavazati joggal rendelkezõ, nem párttag választópolgár megválasztható.  A választók úgy szavazhatnak civil képviselõre, ha meggyõzõdtek róla, hogy a jelölt megkötötte a társadalmi szerzõdést, és a szavazóhelységben nyilvánosan széttépik a pártok listáját, ezzel megakadályozva, hogy az országgyûlésbe manipulatív úton oda nem való pártkatonákat, senkinek felelõsséggel nem tartozó, esetleg kifejezetten nemkívánatos személyeket helyezzenek.                             

 

 

 

   Tanácsok a leendő civil képviselőknek   

-  Döntse el, képes-e, alkalmas-e a képviselõi állásra! Ehhez mérlegelje pszichés, és egészségi állapotát!

 -  Kezdje el a felkészülést! Ehhez szerezzen némi pszichológiai, politikai, gazdasági, társadalomtudományi ismeretet!

 - Hívjon össze lakossági fórumot, találkozzon választókörzete lakosaival, és kérdezze õket véleményeikrõl, igényeikrõl, elképzeléseikrõl, és jegyzeteljen, vagy rögzítse a hanganyagot! -ez utóbbi alkalmazása esetén természetesen ne felejtse el közölni a felvétel tényét a megjelentekkel!

 -  Keressen szakembereket, tanácsadókat az ismerõsei, barátai körében a következõ ágazatokban: jog, gazdaság, adó, pénzügy, egészségügy, oktatás, környezetvédelem, szociális ellátás, rendvédelem!

 

 -  A lakossági fórumon összegyûjtött anyagot, és saját ötleteit vitassa meg szakterületenként a tanácsadóival, és készítsen programot!

- Keressen támogatókat, akik egyetértenek programjával, és hajlandóak a kampányát finanszírozni -plakátok, szórólapok, esetleg hanganyag, videó anyag készítése!- ezek tervezésében, kivitelezésében tudok segíteni!

 - Kérje fel Önnel és a programjával szimpatizáló, megbízható barátokat, ismerõsöket, hogy aktivistaként segítsék a kampányát! Õket tudja a késõbbiekben megkérni, hogy segítsenek szórólapozni, plakátozni, kopogtató cédulákat gyûjteni, felügyelni a választásokon.

 -  Szervezzen fórumokat, találkozzon a választóival, szervezzen velük közös programokat -pl.: fásítás, közterület rendbetétele, kirándulás, stb...!

 

 -  Szórólapokon, plakátokon hirdesse magát és programját! Célszerû rövid, a lényeget magába foglaló tõmondatokban fogalmazni.

 - A kampánycsend előtti utolsó napon a választóhelységek közvetlen környezetében helyezzen ki minél több Önnel kapcsolatos emlékeztetõ plakátot!

 

 -  A választás napja elõtt egyeztesse a stratégiát a választási bizottságba kerülõ, a választási helység elé állított, valamint a mozgó urnát kísérõ felügyelõivel!SOK SIKERT KÍVÁNOK!

 

 

                  Társadalmi Szerződés               

 

Társadalmi választási szerződés


 

 

Ez a szerződés létrejött

 

__________________________________________ név,

__________________________________________szül.hely,

 __________________________________________szül idő,

 részéről - a továbbiakban képviselőjelölt -, valamint a/z  __________________ számú választási körzet választói között a/z

____________________________________ közti képviseleti ciklus teljes időtartamára, az alábbi feltételekkel:

 

  1. A képviselő, a megbízatása során minden tevékenységével, minden körülmények között, minden vállalt és a ciklus alatt vállalandó tisztségével, megbízatásával csakis Magyarország, a magyar nemzet, és a választói érdekében jár el.

2. A képviselő az ország, a választókörzete, az állampolgárok, és a választói helyzetét, életkörülményeit, állapotát, jogviszonyait, érdekeit jelentősen befolyásoló döntés meghozatala előtt a megválasztói álláspontját kéri, és az ő általuk megszavazott módon reagál, szavaz, dönt.

3.  A képviselő a választóival folyamatos kapcsolatot tart fenn, legalább két, de legfeljebb négy hetente tájékoztatja őket a munkásságáról.

4Lemond a mentelmi jogáról, de fenntartja a lehetőséget, hogy ügyeiben jogi képviselője járhasson el az ő személyes megjelenésének akadályoztatása esetén.

5. Kiemelt feladatának tekinti a jogszabályok egyszerűsítését, a magyar érdekeket szolgáló új Alkotmány létrehozását és nemzetgyűlésen a köz által történő elfogadtatását, a független jogállami gyakorlat kialakítását és fenntartását, a bürokrácia, a korrupció elleni küzdelmet, az ésszerűség, korszerűség irányába végzett képviselői munkát.

6.  Lemond a képviselői extra juttatásokról, a  különböző  vállalt politikai , államigazgatási, közhivatali tisztségek egyéb jövedelmeiről, és a köz érdekében végzett munkájáért csak a képviselői fizetést fogadja el.

7.  A képviselő, a tevékenységével kapcsolatos, a választói által történő negatív megítélése esetén kötelezi magát a választói körében maga ellen lefolytatott bizalmi szavazás megtartására, és ennek a teljes választói létszámra vetített kétharmados többségű elmarasztaló eredménye esetén haladéktalanul lemond.

8. Ellentmond, ellenáll minden olyan eseménynek, folyamatnak, befolyásnak, amely a jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes.

 

 A képviselő a jelen szerződésben foglaltakat megválasztása esetén magára kötelező érvényűként fogadja el, továbbá büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy azoktól semmi esetben sem tér el, és ezt az alábbiakban négy tanú jelenlétében aláírásával igazolja.


 

 

                                                                                                              _________________________

képviselő aláírása

 

Tanú 1.:______________________név _______________szigsz.

                                                         ________________aláírás

 

Tanú 2.:______________________név _______________szigsz.

                                                         ________________aláírás

 

Tanú 3.:______________________név _______________szigsz.

                                                         ________________aláírás

 

Tanú 4.:______________________név _______________szigsz.

                                                         ________________aláírás

 

Dátum: